Choď na obsah Choď na menu
 


Prihláška za člena Stredoeurópskeho maratón klubu

 

Kontaktná adresa Výkonného tajomníka klubu:

Ing. Imrich Krommer, Riečna 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mobilný tel. 0905 238 909

 

 

Prihlasujem sa za člena Stredoeurópskeho maratón klubu:

 

 

 

............................................................................................................

                      Meno a priezvisko - name, surname

 

 

............................................................................................................

         Dátum narodenia                  Mobilné telefónne číslo

            Date of birth                           Telephone number 

 

 

............................................................................................................

                       Adresa holubníka - adress of loft

 

 

...........................................................................................................

                                 Súradnice holubníka

 

 

 

         Akceptujem stanovené členské SEMK a zaväzujem sa riadiť schváleným Štatútom Stredoeurópskeho maratón klubu a všetkými nariadeniami SEMK, ktoré budú vydané v rámci platného Pretekového poriadku SZ CHPH a ostatných predpisov SZ CHPH.

 

 

 

V.................................dňa.....................   ........................................

                                                                                     podpis